Általános tudnivalók, oktatási anyagok (FOK)

A fül-orr-gégészet oktatása fogorvostan hallgatóknak a IV. év első félévében a 1-15. oktatási hetén történik.
 

Az oktatás

formája: szeminárium
száma: 15 óra
helye: a klinika alagsori oktatóterme
időpontja: csütörtök 8-9h
oktató: Dr. Tóth Ágnes

Irodalom
Fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészet. Szerkesztette: Dr. Ribári Ottó, Medicina Kiadó 1998.

Vizsgatípus
Szóbeli vizsga. A vizsgakérdéseket a hallgatók előzetesen megkapják.

Vizsgára jelentkezés módja: A Neptun rendszer használatával.

Követelmény
Szemináriumokon való részvétel. Egy igazolatlan hiányzás után az index aláírása még megtörténik, több hiányzást pótolni kell. A tananyag a fent megjelölt kötelező irodalmon kívül a szemináriumokon elhangzottakat is tartalmazza.