Pályamunka és diplomamunka címek

A téma címe: Belsőfül eredetű nagyothallások
Témavezető: Dr. Sziklai István egyetemi tanár

A téma címe: Cholesteatomás otitisek etiopathogenezise és terápiája
Témavezető: Dr. Sziklai István egyetemi tanár

A téma címe: A vestibulospinalis reflexek szerepe az otoneurológiai diagnosztikában
Témavezető: Dr. Tóth Ágnes egyetemi docens

A téma címe: Tympanoplasztikai műtéten átesett betegek késői utánvizsgálata organikus és funkcionális szempontból
Témavezető: Dr. Jókay István egyetemi docens

A téma címe: A kontakt endoszkópia alkalmazási lehetőségei
Témavezető: Dr. Tóth László egyetemi docens

A téma címe: A külső szőrsejtek szerepe a cochlea működésében
Témavezető: Dr. Batta József Tamás, egyetemi adjunktus

A téma címe: Objektív hallásvizsgálatok alkalmazása az audiológiában
Témavezető: Dr. Szilvássy Judit, egyetemi adjunktus